Selasa, 24 Januari 2012

Sejarah ke bendar?

 Professor Emeritus Tan Sri Khoo Kay Kim iya bisi madah ba nulis sejarah bala sida sejarahwan pan mega bepanggai ba utai ti keneka perintah. Nyadi baka kitai ti nyadi orang sejarahwan sigi ulih lari ari campur jari politik. Sejarah kebendar Malaysia mega udah balat dikaburka. Ba aku empu nyau ba universiti baru belajar ka sejarah Malaysia enggau lebih dalam agi. Nya baru aku nemu sejarah nya ke bendar. taja agi ba sekula menengah suba, sejarah balat amat mayuh utai ditukar dia, lalu tafsiran ka diberi dalam bup teks nya kebendar mayuh amat madah ke pemanah perintah ke megai diatu. Lalu mayuh bala orang ti enda sebulu suba dikemelakang ka.


Nama nya sejarah? Sejarah tok sebenarnya sains, laban nama aja utai ti diaduka kajian nya meh sains. Tang dalam sejarah penulisan iya mesti nitih ka bukti enggau bahan sumber ti sah. Nyadi tafsirnya deka diadukan sejarahwan nya empu. Arinya kitai deka meda mayuh jenis tafsiran sejarah. Diatu kita deka meda cara penulisan sida pro ka sapa. Tang enti sejarah popular enggau sejarah ti enda ditemu, sejarah popular deka mayuh agi dikerinduka orang ambik ka banding cerita Bukit Kepong, cerita ke enda popular Peristiwa bukit Memali. Ditu kitai meda sapa ka setting sejarah tok? lalu magi sejarah. Sejarah ka bisi dipelajar kitai diatu bisi tujuan iya laban kena niri negi ka batu pemun seidup sejalai mayuh raban bansa. Nyadi Objektivitinya enda dicapai, enti nitih ka teori sida Herodotus ka meda sejarah nya secara objektif sigi pedis, laban orang sida deka ngaga pengadilan moral ngagai siti siti peristiwa enggau tokoh. Utai ka dikajian ba sejarah iya nya Peristiwa enggau Tokoh. Dua iti utai balat di dikaji. Cara pemilihan tokoh enggau peristiwa ka dikaji nya pun dipilih. Nyadi sigi tusah bendar ka nemu reti sejarah ka bendar. Legi agi lebuh bala siti ka nulis sejarah nya enda diau ba awak utainya ke nyadi. Utai ka dikena semian ngena bukti-bukti aja. Tapi bakani ngena buktinya? semuanya tepulai ngagai sida ka nulis. lalu tiap tafsiran bukti ari siku penulis enda sama. Nya kebuah kita enda ulih bepanggai ba sejarah ka ditulis ngena aliran perdana aja, tang ba aliran alternatif nya balat bendar penting kena "check and balance" sejarah. Ambik ka banding buku teks sejarahnya enda patut diterima sepenuh iya, tang bala pengajar sejarah mesti bersikap enda rijit lalu semina macha, tang sida patut bekunsi ka tafsiran ti baru. Nyadi ngajar sejarah fokus ka nembiak bakani ka tackel soalan, cara orang ngadu soalan lalu bakani nyaut. Lalu ba content sejarah patut diterang ka enggau penemu dalam sereta kristis, lalu meri runding bala nembiak berunding dua tiga kali sebedau percaya ka sejarah ka dalam bup teks. Sida nembiak tok bedau bisi peluang ka ngadu ka bandingan senentang sejarah perdana enggau sejarah alternatif. Laban sida nadai bup bukai, semina bup teks aja, nya kebuah bala pengajar mesti mai peranan dalam nerangka sejarah. Enti ba U aja lebih agi ngagai ka major sejarah, sida lebih nemu jalai cerita sejarah laban bisi peluang. Enti baka Titas enggau She mega nya enda jauh ari kepentingan politik, laban setting utai ka ajarnya bisi kepentingan. Sepatut iya utai ka diajarnya mesti meri nembiak enda nerima bakanya aja tang meri dua tiga kali orang befikir lalu sejarah ukai siti tafsiran aja. Laban enti siti aja tafsiran, nya sejarah golongan elite aja laban sida golongan eliti ti setting semuanya. Sejarahnya patut melibatka bala rebak mayuh. Lalu penulisan sejarah patut ditulis ngena landasan kebebasan akademik. Tang tusah enda bisi AUKU, tang taja pia enti ngau alasan akademik AUKU nya kebal enda ulih negu .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Ti dikerinduka