Khamis, 3 November 2011

Nguai: Adat ti patut ditan ka tauka nithka pemansang dunya kemaya hari?

 Siti ari adat ( pengawa ti diturunka aki inik kitai ari suba) baka nguai enda sigi ngembuan chukup meri "human rights" ngagai sida ka  indu lebih agi. Lebuh mansik enggau silik senentang adat iban kelia, endang sigi dijuraika enggau basa. Ambik ke banding ari segi hak nyadi siku mensia, lelaki tau ka indu sigi nadai bagi. Aku endang sigi puji ngagai adat enggau basa ti udah diberi tauka dipeturunka aki ini kitai suba, endang sigi nadai meri bida entara laki enggau indu. Laban dalam adat tuai kelia, lebuh siku indu udah jadi enggau laki iya ( sida enda semesti iya nitih ka laki sida tang bisi mega polisi ba rumah panjai 'sida ti laki tau nitih ka indu' ) reti iya nya nguai ( bebini nguai, belaki nguai)

Engka kala kita ninga lagu siku penyanyi iban iya nya Linda a.k.a Simai ( Tusah belaki Nguai), dalam artikal tauka blog aku, aku nguji minta penemu bala mayuh senentang pekara tok laban adat nguai tok selalu nya ketegal bisi sekeda pengerindu tetanggul laban enda ulih nguai ngagai sapa. Nama reti nguai kebendar iya? Nguai reti iya ( nitih ka utai ke temu aku pia) kitai nya laki tau ka indu nitih sereta enggau pulai ka bilik bini tauka laki kitai. Nyadi enda diau di bilik asal. ( begulai enggau mentua kini). Dulu suba ( maya agi bedau dunya mansang) orang enda sigi terit bekaul enggau adat nguai, tang diatu ubah dunya udah majak meri tinjau tu baru. Nama kebuah? Laban dunya lebih agi meda dini endur periuk asi ( endur gawa). Aku sigi muji endang udah mayuh bansa kitai Dayak mujur dalam pengawa sekula lalu udah bekerja di mengeri besai. Dia kitai meda tinjau ( view) diatu dini endur periuk asi kitai diatu enggai ke suba. Ambik ke banding orang dulu suba idup ba rumah panjai endang sigi bemuai sereta bekebun enggau nupi jelu tupi. Orang ke bekerja ( endang begunaka pengering mensia ti mayuh enggau chukup) beempu ruang bilik ti besai ( mayuh anak endang sigi bisi pengelebih) laban sigi kena beguna amai lebih beumai betaun. Bisi orang enggau ngetau padai sereta bumai taun. Laban ekonomi dulu suba endang sigi ngidupka diri sebilik aja, ulihnya pengawa nguai enda sigi balat beguna kena ngiga ruang bilik ti besai agi ambik ka nyamai endur bekerja.

Nama kebuah enggai nyadi nguai? Enti iya nya siku ja lalu nadai menyadi, enti iya anak tuai ( indu enggau laki sama). Tang bakani sida ti mayuh anak? bisi mayuh indu laki dalam sida menyadi? sigi besai amai peluang nguai ke urang laban mayuh mensia enti dbida ka enggau orang ti nadai entu tubuh dalam diri sebilik. Enti iya anak empik mega sigi jarang ka nguai laban balat dikesayau ke apai enggau indai iya.

Bakani deka ngatur ka pengawa nguai? Ba peneleba aku, aku kala meda lebuh orang nanya indu sida deka dulu nanya ka sapa bagi nguai dulu. Ditu endur bala orang tuai deka mutus ka aum. Enti nitih ka atur bup kudus ( laban mayuh orang iban udah bisi megai pengarap kristian) pengawa nguai endang nadai salah ba ator Bup Kudus kebuah pia laban Allah Taala endang ngaga mensia endang baka mua iya empu ( Pemungkal 1:27) reti iya laki indu sigi nadai bida ba " rights". Indu enggau laki endang sigi sebaka. Tang dalam bup kudus madah sida ti laki patut nyadi ketuai mai bilik sida iya lalu indu nya ka tawing ( ukai reti indu baruh ari laki tang nyadi " pelengkap") Dua iti tubuh saum nyadi siti lalu bempu pangan diri. ( nadai bida) .

Patut ke enda penagawa ngaui diteruska? Bagi aku endnag patut laban nya meri "win-win" ngagai laki enggau indu, lalu bakani seduai iya meri diri nya bepanggai bakani seduai ulih percay ake diri sam adiri. Tang nyadi siku orang lelaki kitai enda tau meda sida indu nya baruh ari kitai, sida endang bisi hak (human rights). Tang awak ke meh pilih tauka titit k ator tu meri penyamai ngagai seduai nuan empu. Ngambi ke banding bisi mega orag diatu nadai ngena atur nguai agi laban tegal bagi pengawa lalu nya meri reti seduai iya sama enda belebih pangan ba ator magi apai indai enggau kaban belayan. Enti sema orang nya nguai, maya Gawai endang kelebih agi endang puali ngagai rumah laki ti endur sida nguai tauka bini sida.

Tang enti sigi nuan jadi enggau basa bukai , ngagai sida ke laki ( iban) endang beruntung laban indu sigi nitih ka kita, tang sigi ka indu iban jadi enggau laki basa bukai ( kita bisi endur ngetan ka hak kita) . Pengawa nguai tok penting bendar kelebih ngagai sida ka indu ti jadi enggau bansa bukai laban arinya ulih ngetan ka bansa kitai. Awak ka sida nitih ka budaya tauka adat basa kitai. Anak kita asuh belajar jaku Iban. Nama reti bansa? ( bansa DNA, Bansa Budaya, enggau Bansa Negara) retinya awak ka anak kita DNA iya nitih ka apai, DNA bansa bukai tang bangsa Budaya sida anang lenyau ( ajar jaku iban, budi basa, adat, enggau main asal) Bansa budaya lebih penting laban " dikelala bungai ari langguk, dikelala bansa ari jaku". Nama kebuah kitai iban patut ngetan ka bansa budaya laban identit kitai amat unik. Enti kita enda mai bansa kitai iban tok, sapa agi? Jaku kitai! adat! Main Asal ! anang alah laban urang!

( enti sema bisi utai ti deka dikemetulka, aku minta kita meri buah runding kita senentang pekara tok) Setuju ka enda kita enggau pengawa nguai) ba aku nadai salah pengawa tok laban nya nyaga hak sida ke indu, tanag menseti nemu meh meda gaya kedua dua iko awak , pemutus nya nadai meri bida ngagai siku siku . Iya ke manah penemu ti betul sgi meri pemujur!! Tuhan merkat!!

UBAH FC 2.0

        Pada 26 oktober yang lalu UBAH FC telah menghantar dua " jentera" iaitu pasukan wanita dan pasukan lelaki berentap dalam MASSAK Futsal ( khas untuk orang Borneo saja ne) kalau kamu urang Sabah dan Sarawak boleh bah kalau kau!!!


       Pasukan lelaki hanya berpuas hati bermain dalam kumpulan. Pada perlawanan pertama kalah dengan Camar FC 2-1. Kenangan yang manis bagi seorang pengurus dan pemain UBAH FC apabila saya dapat menjaringkan goal yang pertama dalam sejarah saja semasa pertandingan futsal saya ( kerana selama ini belum pernah menjadi penyerang) he he he. Dalam perlawanan kedau menentang Gemilang Fc hanya kalah tipis dan dipisahkan dengan 1-0 sahaja , itu pun goal goal 50sen. ( kesilapan gulikepper) . Perlawanan yang ketiga saya lupa lawan siapa ar..tapi sangat best game dia, mula-mula UBAH FC mendahului dengan jaringan pertama oleh Kent ( jaringan yang menarik) namun selepas itu pemain UBAH FC terkena tangan ( lalu penaliti) bah ...satu sama selepas itu!! 1-1. Dengan kemahiran Darrel dia berjaya menjaringkan goal yang kedua meberikan UBAH FC dihadapan lagi pada masa itu. Namun kegopohan dibahagian pertahanan menyebakan kami tertewas dengan 4-2 .  perlawanan seterusnya hanya sebagai pelengkap jadual. Sebagai pengurus saya mengucapkan terima kasih atas semangat juang sahabat saya ( Zeb, Mac, Tim, Kent, Darrel Nyambar, Ipin) semuanya adalah terbaik cuma nasib ( bola) itu sangat bulat.

      Walaubagaimanapun pasukan wanita UBAH FC memberikan satu kenangan yang manis bagi saya. Debaran dan semangat juang yang tinggi saya amat kagumi. Terutama dengan kewanitaan wanita Sarawak. ( Ping pun orang Sarawak bah sebab bapa dia orang Sibu) . Barisan UBAH FC dianggotai oleh ( Ailis (kapten), Evelyn ( permain terbaik), Dura ( bidan terjuan terbaik) , Mang ( Polis diraja), Corina ( pemain import), Agnes ( Super kereta kebal) maksudnya pertahanan terbaik, Matt ( pemain simpanan dan rakan pasukan terbaik) dan Esther Yong Ping Ping ( pemain yang penuh berjiwa sukan dan psyco yang tinggi). Pada perlawanan pertama Ubah FC hanya menang dengan tendagan penaliti ( hasil jaringan kapten yang sangat mendebarkan) Terimakasih Kapten!!! Ubah Fc layak keperingkat akhir melawan LOLIPOP Gurl ( gurl Misi) diperlawanan akhir UBAH FC berjaya menjaringkan satu goal hasil jaringan Evelyn. Dengan itu melayakan UBAH FC menyandang Juara. Satu Bintang bagi UBAH SEKARANG!!!!! Yahoooo. UBAH FC untuk selamanya!!! 


Bersama-sama UBAH FC ( Juara Futsal Wanita MASSAK)

Ti dikerinduka